Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató,  Guti Renáta, 1125 Budapest, Béla király út 3/C, Adószám: 56938850, mint Úri Koma Vendégház, 9941 Őriszentpéter, Templomszer 26. tulajdonosa és üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt falusi szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő minden olyan személy, aki honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál azurikomavendeghaz@gmail.com e-mail címen keresztül elektronikus úton szolgáltatást vásárol és a vele megszállni érkezők, aki az ÁSZF-et tudomásul veszik és magukra nézve is kötelezőnek fogadják el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Guti Renáta, továbbiakban Szolgáltató
Székhelye: 1125 Budapest, Béla király út 3/C.

Adószáma: 56938850

Elektronikus levelezési cím: urikomavendeghaz@gmail.com
Telefon: + 36 20 5146552

 

 1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 1. ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást lefoglalja, igénybe veszi.

 1. ÁSZF hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. február1-étől határozatlan ideig hatályos. Szolgáltató a hatályos ÁSZF szövegét a honlapján közzéteszi.

 1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 1. Szerződéses fogalmak:

Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy és vele együtt érkező, a Szálláson megszálló személyek, akik az ÁSZF-et tudomásul veszik és magukra nézve is kötelezőnek fogadják el, továbbiakban Vendég.
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint falusi szálláshely-szolgáltatást nyújtó Guti Renáta, 1125 Budapest, Béla király út 3/C, Adószám: 56938850, mint Úri Koma Vendégház, 9941 Őriszentpéter, Templomszer 26. tulajdonosa és üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató.
Szolgáltatás/Szálláshely/Vendégház: falusi szálláshely-szolgáltatás természetben 9941 Őriszentpéter, Templomszer 26. (HRSZ. 714) szám alatt található, Ház és Kuckó megjelölésű épületekben, egységesen néven Úri Koma Vendégházban.
Árajánlat: A Vendég honlapon keresztül, szóban, vagy e-mailben megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató e-mailben adott árajánlata.
Foglalás: Foglalás a Vendég honlapon keresztül, vagy e-mailben leadott foglalásának a Szolgáltató által e-mailben megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %/50%-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A foglalásban meghatározott teljes szállásköltség 30 %/50% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A Foglalás a teljes szállásköltség 30 %-50% megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Fizetési és lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek:
Az Úri Koma Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

Honlap:

A Szolgáltató által működtetett https://urikoma.hu weboldal

A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

 1. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Vendégház Ház és Kuckó megjelölésű 2 db épülete egyben és külön kiadó. Maximális létszám: 10 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, a Vendég, mint Szerződő fél, az Őriszentpéter, Templomszer 26. szám alatti Ház És Kuckó 2 db külön épületeteljesen felszerelt konyhával, nappali/étkező helyiséggel, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező Úri Koma Vendégházat és szolgáltatásait falusi szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségére veszi igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – a Vendég rendelkezésére áll ott tartózkodása alatt.

6.3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Vendég biztonsága érdekében, felhívja figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nemvállal. A Vendég által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli.

 1. Ajánlatkérés illetve foglalás menete, módosítása, törlése

7.1.A Vendég a honlapon keresztül, szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos vagy e-mailen megerősített közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég honlapon keresztül, e-mailben, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %/50%-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Fizetésiés Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Szolgáltató nem iktatja a szerződést, és nem hozzáférhető később a Vendég által, így a Vendég köteles a Foglalására vonatkozó e-maileket, fizetésének adatait, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseit lementeni saját maga részére, amennyiben erre vonatkozóan jogait érvényesíteni kívánja. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a foglalást visszaigazoló e-mailben adatbeviteli hibákat tapasztal Vendég, akkor ezeket jelezze Szolgáltatónak, aki a kijavított visszaigazoló e-mailt haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megküldi Vendégnek. A szerződés magyar nyelven jön létre, arra a magyar jog irányadó, és a magyar bíróságok joghatósága alá tartozik. Vendég elfogadja, hogy amennyiben a lemondás a lefoglalt időszak megkezdése előtti 30 napon belüli időszakra esik, úgy a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza a Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, az alapján érvényesen nem jön létre foglalás és szerződés Vendég és Szolgáltató között.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Fizetési és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos vagy e-mailen megkötött megállapodása szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. A Szolgáltató alanyi adómenntes az ÁFA szempontjából, így a Vendégházzal kapcsolatos szálláshely szolgáltatását sem terheli ÁFA fizetési kötelezettség.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 közötti személyekre vonatkozik.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.urikoma.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt és a Vendég által előre kifizetett, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

 1. Igénybevétel feltételei:

8.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00-tól órától történő bejelentkezéssel, a teljes szállásdíj igénybevétel előtti, előre kifizetésével veheti igénybe. Kijelentkezés az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

8.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt e-mailen igazolni Szolgáltató felé a személyazonosító és lakcímkártya másolatának megküldésével. A Vendég a kulcsot a kulcsszéfből veszi át és oda is köteles visszahelyezni távozáskor. A kulcs átvételével Vendég ráutaló magatartással elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

8.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a Vendégre terheli. Amennyiben a Foglalást egy Vendég intézte és csak az ő neve szerepel a Foglalásban, akkor ez a Vendég korlátlanul felel Szolgáltató felé minden olyan személyért (pl. Vendég hozzátartozója, Vendégházba Vendég által beengedett bármely személy), aki vele együtt használta a Vendégházat a Foglalás időtartama alatt.

8.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9.00 előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.

8.5. A Szálláshely állatbarát hely. A Vendégek és a kutyák nyugalma érdekében egy időben csak az egyik házban fogadunk jól nevelt házi kedvencet. Napidíj: 2.000 Ft/kutya.  A háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé.

8.6. A házban tilos a dohányzás.

 1. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

9.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég:

– nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
– nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
– fertőző betegségben szenved
– drog vagy alkohol befolyása alatt áll
– elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a Szálláshelyen és környezetében vagy a Szolgáltatóval szemben.
– a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány helyzet miatti korlátozások, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

9.2. A Vendég jogai

– A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.
– A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
– A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató Szálláshelyen található kerti bogrács, grill rendeltetésszerű, gondos használatára, de ennek során köteles betartani a tűzvédelmi szabályokat, valamint teljes kártérítési felelősséggel tartozik az ezen tevékenységéből eredő valamennyi tűzkárért Szolgáltatóval szemben.
– A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a Szolgáltató telefonon illetve írásban azurikomavendeghaz@gmail.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

-A Vendég panasztételi joga a Szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 

9.3. A Vendég kötelezettségei

– Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
– Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a Szálláshelyen.

– Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni, amely kártérítési, sérelemdíj követelésbe a Vendég semmilyen Szolgáltatóval szembeni követelését nem jogosult beszámítani.

 

9.4. A Szolgáltató jogai

9.4.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Fizetési és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
9.4.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

9.5. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

10.5.1. A Szolgáltató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
10.5.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.
10.5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég által saját maga okozott károkra illetve a Vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szálláshely közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes, behatárolt területű parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Fizetési és Lemondási Feltételek

10.1. A foglalás a Fizetési és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %/50%-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes, azaz ezzel jön létre a szerződés a Vendég és Szolgáltató között. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató és a Vendég között nem jön létre szerződés, és Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
10.2. A 30 %/50% megfizetése kizárólag átutalással történhet. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételeig  átutalással fizetendő. Vendég elfogadja, hogy amennyiben a lemondás a lefoglalt időszak megkezdése előtti 30 napon belüli időszakra esik, úgy a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza a Vendég részére.

10.3. Kiemelt időszak: Szilveszter/Karácsony/Húsvét
Szilveszteri foglalását a teljes szállásdíj 50 %-ának megfizetésével tudja a Vendég biztosítani. Lemondás esetén a befizetett összeg nem visszatérítendő.
10.4. A banki átutalással kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget, illetve annak SZÉP kártyáját/bank kártyáját terheli.

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

11.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
11.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
11.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.
11.4. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi számára, vagy ha azt vele szerződött adatfeldolgozónak adja át a szerződés teljesítésével összefüggő célból.
11.5. Vendég bejelentések, panaszok kezelése
A Vendég a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonon, valamint az urikomavendeghaz@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

 1. A Vendég jogai és kötelezettségei

12.1. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
122. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A megadott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és mindenben a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé honlapján.